אבר היוצא שחזר ונכנס ושוב נולד ולד כדרכו קודם שחיטת האם, בנידון המפרשים

הרב אליעזר בן פורת
אבר היוצא שחזר ונכנס ושוב נולד ולד כדרכו קודם שחיטת האם, בנידון המפרשים | תשפ"ב
Share this