פרשת לך לך, מה בין ספר יוסיפון פולטיקה והמלחמה 

הרב אייל אונגר
 פרשת לך לך, מה בין ספר יוסיפון פולטיקה והמלחמה  | תשפ"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this