משכנות יוסף

מרכז רוחני * בית מדרש * ק"ק בני תורה * כולל אברכים להוראה ודיינות
בנשיאות הרה"ג משה נידאם שליט"א, מרא דאתרא

יצירת קשר

כתובת:
סמטת לוין 29
עיר:
בני ברק
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
סוג:

תכנון הגעה

תכנון הגעה

חמשת השיעורים האחרונים במוסד "משכנות יוסף"

00:41
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | משכנות יוסף
00:26
הרב משה נידאם
הרב משה נידאם | משכנות יוסף
00:28
הרב אהרון נשרי
הרב אהרון נשרי | משכנות יוסף
00:57
הרב שמעון קדוש
הרב שמעון קדוש | משכנות יוסף
00:54
הרב מנחם שטיין
הרב מנחם שטיין | משכנות יוסף