6 תוצאות

תוצאות

-->
00:28
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | בית ההוראה | תשפ"ב

00:00
הרב עמיהוד קליין
הרב עמיהוד קליין | ישיבת איתרי | תשפ"ב

00:34
הרב אפרים עובד
הרב אפרים עובד | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"א
00:46
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תש"פ
01:06
הרב אליעזר שוואב
הרב אליעזר שוואב | מדרשת 'ראו באורי' | תש"פ
00:52
הרב אוסטרוץ
הרב אוסטרוץ | נוה ירושלים | תשע"ט