4 תוצאות

תוצאות

-->
00:09
הרב רפאל תנחום יפה
הרב רפאל תנחום יפה | כולל תפארת אברהם שמואל | תשפ"א
00:52
הרב פוקס
הרב פוקס | נוה ירושלים | תשע"ח
00:51
הרב שמעון גלאי
הרב שמעון גלאי | | תשע"ז
01:11
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ה