6 תוצאות

תוצאות

-->
00:34
הרב נחום שיינין
הרב נחום שיינין | | תשפ"ב
00:00
הרב פנחס וינד
הרב פנחס וינד | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
00:44
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשפ"ב

00:00
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | בית ההוראה | תשפ"ב

01:11
הרב פנחס וינד
הרב פנחס וינד | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
01:07
הרב זאב גלוסקינוס
הרב זאב גלוסקינוס | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשע"ח