8 תוצאות

תוצאות

-->
01:09
הרב ישראל ארנון
הרב ישראל ארנון | | תשפ"ב
00:47
הרב זלמן דישון
הרב זלמן דישון | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

00:18
הרב שלמה ויזר
הרב שלמה ויזר | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"א

01:19
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | | תשפ"א
01:26
הרב ישראל ארנון
הרב ישראל ארנון | ישיבת נתיבות עולם | תשפ"א
01:31
הרב יצחק רפפורט
הרב יצחק רפפורט | | תש"פ
00:51
הרב משה מרדכי פרבשטיין
הרב משה מרדכי פרבשטיין | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשע"ט

00:52
הרב שלמה הורביץ
הרב שלמה הורביץ | בית הכנסת "זכור לאברהם" | תשע"ז