3 תוצאות

תוצאות

-->
00:49
הרב יהודה ויסנשטרן
הרב יהודה ויסנשטרן | ישיבת בין הזמנים "תפארת בחורים", ירושלים | תשע"ז
00:35
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב | תשע"ז

00:32
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ו