8 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"ב
00:36
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"ב
00:58
הרב מיכאל לסרי
הרב מיכאל לסרי | | תשע"ח
00:50
הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן | | תשע"ח

00:47
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת קרית מלאכי | תשע"ו
01:14
הרב אריה שכטר זצ"ל
הרב אריה שכטר זצ"ל | מרכז תורני - המלאך מיכאל | תשע"ז
00:50
הרב רוני אילן
הרב רוני אילן | נוה ירושלים | תשע"ז
01:04
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת בין הזמנים "תפארת בחורים", ירושלים | תשע"ו