4 תוצאות

תוצאות

-->
00:23
הרב דניאל וולפסון
הרב דניאל וולפסון | שישי של תורה - שיעורי ר"י בערב שבת מברכין | תשע"ח
00:32
הרב דוד מילר
הרב דוד מילר | ישיבת בין הזמנים "תפארת בחורים", ירושלים | תשע"ז
01:06
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ד
00:40
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב | תשע"ו