3 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"ב
00:26
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת | תשפ"ב
00:10
הרב פנחס שלום פרידמן
הרב פנחס שלום פרידמן | | תש"פ