5 תוצאות

תוצאות

-->
01:00
הרב יהודה שיפר
הרב יהודה שיפר | מדרשת 'ראו באורי' | תש"פ
00:09
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תש"פ
00:50
הרב שלמה גוטל
הרב שלמה גוטל | נוה ירושלים | תשע"ט
00:42
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
01:05
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשס"ט