9 תוצאות

תוצאות

-->
00:32
הרב נחום רפפורט
הרב נחום רפפורט | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"ב
00:43
הרב אורי יפה
הרב אורי יפה | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"ב
00:00
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת | תשפ"ב
00:50
הרב אשר דרוק
הרב אשר דרוק | ישיבת כפר גנים | תשפ"ב
00:35
הרב שמעון סנדומירסקי
הרב שמעון סנדומירסקי | ישיבת ברכת יצחק | תשע"ח
01:07
הרב שלמה הורביץ
הרב שלמה הורביץ | בית הכנסת "זכור לאברהם" | תשע"ח
00:56
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:56
הרב מנחם ליבי
הרב מנחם ליבי | | תשע"ז
00:30
הרב יעקב זילברליכט
הרב יעקב זילברליכט | שירת דבורה - תל אביב | תשע"ו