5 תוצאות

תוצאות

-->
00:20
הרב שלום יוסף גלבר
הרב שלום יוסף גלבר | ישיבת איתרי | תשפ"ב
00:50
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב | תשפ"ב
00:00
הרב אליעזר בן פורת
הרב אליעזר בן פורת | עיון הסוגיא - עיון ישיבתי במרחבי התורה | תשפ"א

00:32
הרב יוסף שיינין
הרב יוסף שיינין | מוסדות החידא - אשדוד | תשע"ט

01:02
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ה