5 תוצאות

תוצאות

-->
02:30
הרב דוד שלמה שור
הרב דוד שלמה שור | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

01:21
הרב צבי יארמיש
הרב צבי יארמיש | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

01:30
הרב אריה פרייזלר
הרב אריה פרייזלר | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשע"ח

00:59
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תש"ע
00:44
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | | תשע"ו