4 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב אביעד וייל
הרב אביעד וייל | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"א
00:04
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשפ"א
01:24
הרב משה פרנק
הרב משה פרנק | נוה ירושלים | תשע"ז
00:36
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשס"ט