3 תוצאות

תוצאות

-->
00:48
הרב יהודה יוספי
הרב יהודה יוספי | ישיבת כפר גנים | תשפ"ב
00:36
הרב אהרון גינצבורג
הרב אהרון גינצבורג | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"א
00:41
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ז