6 תוצאות

תוצאות

-->
00:49
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשפ"ב
00:03
הרב רפאל תנחום יפה
הרב רפאל תנחום יפה | כולל תפארת אברהם שמואל | תשפ"ב
00:00
הרב משה רוט
הרב משה רוט | ישיבת כפר גנים | תשפ"ב
01:06
הרב אברהם לויסון
הרב אברהם לויסון | | תשע"ה
01:13
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ה
00:45
הרב שאול רייכנברג
הרב שאול רייכנברג | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשע"ה