5 תוצאות

תוצאות

-->
00:50
הרב ישראל גנס
הרב ישראל גנס | נוה ירושלים | תשע"ח
01:06
הרב אלחנן ז'ק
הרב אלחנן ז'ק | ישיבת קרית מלאכי | תשע"ד
00:30
הרב צבי פרידמן
הרב צבי פרידמן | בית ההוראה | תשע"ז
01:09
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תשע"ה
00:52
הרב שלמה לוינשטיין
הרב שלמה לוינשטיין | ישיבת כפר גנים | תשע"ד