3 תוצאות

תוצאות

-->
00:33
הרב שמחה ליף
הרב שמחה ליף | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

01:24
הרב אהרון ירחי
הרב אהרון ירחי | מרכז תורני - המלאך מיכאל | תשע"ו
01:05
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ד