6 תוצאות

תוצאות

-->
00:36
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת | תשפ"ב
00:44
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת | תשפ"א
01:08
הרב שאול אלתר
הרב שאול אלתר | דבר אמת | תש"פ
00:00
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב | תשפ"א
01:03
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ט
00:52
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ז