6 תוצאות

תוצאות

-->
00:06
הרב רפאל יוכפז
הרב רפאל יוכפז | | תשפ"ג
00:39
הרב נחום באדנר
הרב נחום באדנר | ישיבת בין הזמנים "תפארת בחורים", ירושלים | תשפ"ג
00:46
הרב אייל וקסלר
הרב אייל וקסלר | | תשפ"ב
00:02
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תש"פ
00:11
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ו
00:07
הרב ישראל מאיר לאו
הרב ישראל מאיר לאו | שעורים בתל אביב | תשע"ד