8 תוצאות

תוצאות

-->
00:43
הרב ישראל ארנון
הרב ישראל ארנון | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"ב
00:38
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"ב
00:43
הרב ישראל ארנון
הרב ישראל ארנון | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"א
00:46
הרב שלמה גוטפריד
הרב שלמה גוטפריד | שירת דבורה - תל אביב | תשפ"א
01:24
הרב נתן רוטמן
הרב נתן רוטמן | | תשע"ט

00:48
הרב נחום דיאמנט
הרב נחום דיאמנט | מדרשת סל"ה | תשע"ט
00:39
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ז
01:04
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשס"ח