6 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יחזקאל פיינהנדלר
הרב יחזקאל פיינהנדלר | מכון הילכתא-עומק הפשט | תשפ"ב
00:00
הרב יהודה סילמן
הרב יהודה סילמן | בית ההוראה | תשפ"א

00:26
עדיאל ברויאר
עדיאל ברויאר | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט

00:41
פרופ' שמחה עמנואל
פרופ' שמחה עמנואל | בית הוועד לעריכת כתבי רבותינו | תשע"ט

00:50
ד"ר רוני שוויקה
ד"ר רוני שוויקה | אגודת מטמוני ארץ | תשע"ח

00:56
הרב אברהם צבי הכהן
הרב אברהם צבי הכהן | | תשע"ג