3 תוצאות

תוצאות

-->
00:59
הרב חיים כץ
הרב חיים כץ | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

00:38
הרב יעקב ברגמן
הרב יעקב ברגמן | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

00:42
הרב אברהם עמר
הרב אברהם עמר | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"א