5 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יוסף רפפורט
הרב יוסף רפפורט | ישיבת כפר גנים | תש"פ
01:23
הרב אהרון ירחי
הרב אהרון ירחי | מרכז תורני - המלאך מיכאל | תשע"ז
01:29
הרב אהרון ירחי
הרב אהרון ירחי | מרכז תורני - המלאך מיכאל | תשע"ז
01:09
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תש"ע
00:25
הרב ישראל סלומון
הרב ישראל סלומון | | תשע"ד