4 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב אורי יפה
הרב אורי יפה | מדרשת 'ראו באורי' | תשפ"א
00:59
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשס"ט
01:08
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ה
00:33
הרב אשר שטרסברג
הרב אשר שטרסברג | יומם ולילה | תשע"ג