4 תוצאות

תוצאות

-->
00:29
הרב דוד פולק
הרב דוד פולק | יומם ולילה | תשע"ח
00:57
הרב יוסף צבי בן פורת
הרב יוסף צבי בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח
00:59
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"א
01:02
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ה