6 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יואל שילה
הרב יואל שילה | | תשפ"א
01:08
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ב
00:50
הרב מיכל זילבר
הרב מיכל זילבר | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תש"ע
00:38
הרב אברהם נח גרבוז
הרב אברהם נח גרבוז | ירחי כלה - פוניבז' | תשס"ט
00:47
הרב יוסף אפרתי
הרב יוסף אפרתי | בימ"ד גבוה להלכה בהתישבות חקלאית | תשס"ט
00:25
הרב שלמה כץ
הרב שלמה כץ | ישיבת ברכת התורה | תשס"ט