6 תוצאות

תוצאות

-->
00:00
הרב יהונתן דה האס
הרב יהונתן דה האס | ארח משפט, בית מדרש לדיינות | תשפ"ב

00:39
הרב יואל פרידמן זצ"ל
הרב יואל פרידמן זצ"ל | בית ההוראה | תשע"א
01:02
הרב אשר וייס
הרב אשר וייס | קהילת "דרכי תורה" | תשע"ג
00:35
הרב יואל פרידמן זצ"ל
הרב יואל פרידמן זצ"ל | בית ההוראה | תש"ע
00:55
הרב שלמה בארי
הרב שלמה בארי | מכון "דרכי משפט" | תשס"ט
00:58
הרב צבי וייל
הרב צבי וייל | בית ההוראה