עלון

עלון תורת המזוזה - הרב חזקיהו יוסף ווייל - בנושא מזוזה

נושאי העלון: מזוזה, שילוח הקן, טבילת כלים, בישולי גויים

ניסן

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חלק א. לקט מראי מקומות עם לשון המפרשים על סדר הסוגיות בעניני מזוזה I חלק ב. נידונים והערות על סדר השו"ע בהלכות מזוזה, מעקה, שילוח הקן, בישולי עכו"ם, וטבילת והגעלת כלים