עלון

עלון תורה והוראה - בנושא ריבית

נושאי העלון: ריבית, פרשת בהר בחוקותי

אייר, בהר-בחוקותי

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע דן בהיבט מסוים של איסור ריבית, שרלוונטי במיוחד היום: ריבית של בנקים. האם איסור ריבית נוגע גם לתשלום ריבית לבנק (הלוואה מהבנק) ולקבלת ריבית מבנקים (חשבון פיקדון בבנק)? כיצד שאלה זו תלויה בשאלת מעמדם ההלכתי של בעלי מניות? ומהי ההלכה כאשר מדובר ברוב בעלי מניות שאינם יהודים, אך מיעוט יהודי? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.