עלון

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת מסעי

נושאי העלון: פרשת מסעי, פגיעה בחפים מפשע בזמן מלחמה

תמוז, מסעי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בסוגיה מרכזית למדינת ישראל בימים אלו: הפגיעה באוכלוסיה אזרחית תוך לחימה מול אויב. איך ההלכה מתייחסת לסוגיה קשה זו? האם "המוסריות" של מדינות המערב תואמת את מוסר התורה? איזו מקורות הציעו פוסקי ההלכה לשאלות קשות אלו? בנושא קשה וכאוב זה נעסוק במאמר השבועי