עלון

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא, ביקור חולים?

תשרי, וירא

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בשאלה איזה חולה מוטל עליו לקיים בו מצוות ביקור חולים? האם אדם שיש לו שבר חייבים לבקרו? האם המצוה היא עד שיסירו לו את הגבס? האם אדם שכואב לו העיניים או הראש, או איבר אחר, חייבים לקיים בו מצות ביקור חולים? מהו בעצם מצוות ביקור חולים? מה הבדל בין ביקור חולים למצוות גמילות חסדים רגילה? מנין נלמד מצות ביקור חולים? מדוע ה' לא ביקר את אברהם אבינו ביומיים הראשונים שלאחר ברית המילה? איזה מבקר חולים פטור ממצות סוכה? ואיזה חייב? מתי המבקר את החולה פטור מהחיוב של תפילה? איזה חולים אסור לבקרם? וכיצד בכל זאת נסייע להם? בשאלות אלו ועוד יעסוק מאמרנו השבוע