עלון

עלון תורה והוראה - בנושא ערבות

נושאי העלון: ערבות, פרשת שמות, דין ערבות

שמות, טבת

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע משלים את סדרת המאמרים בעניין ערבות, ודן בכמה שאלות חשובות בשכיחות בתחום. האם ערב אחראי גם אם חתם ערבות טרם נוצר קשר בין המלווה ללווה? מה הדין כאשר הלווה כופר בהלוואה כליל, והערב יודע שהוא משקר? ומה הדין כאשר הלווה אינו לפנינו, ואין אנו יודעים מה היה טוען? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.