עלון

עלון תורה והוראה - בנושא סיום מסכת

נושאי העלון: סיום מסכת, פרשת צו, סיום בערב פסח

ניסן, פסח, צו

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע לקראת עוסק בדיני ומנהגי סיום מסכת, הנוגעים הן לשנה כולה, והן כמובן לערב הפסח. על איזה ספרים וחלקי תורה ניתן לערוך סיום? מה צריכים לאכול כדי להיות חלק מסעודת הסיום, והיכן? איזו הלכות נוספות קשורות לעריכת הסיום? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.