עלון

עלון תורה והוראה - בנושא כהנים בקברי צדיקים

נושאי העלון: כהנים בקברי צדיקים, קברי צדיקים, פרשת חוקת, טומאת קברי צדיקים

תמוז, חוקת

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בטומאת קברי צדיקים. האם צדיקים מטמאים במיטתם ככל האדם? מהם המקורות התלמודיים שעוסקים בנושא? איך מתייחסים פוסקי ההלכה לביקורי כהנים בקברי צדיקים? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.