עלון

עלון תורה והוראה - בנושא ירושלים

נושאי העלון: ירושלים, ציון

אב, תשעה באב, דברים

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לרגל ימי האבלות על חורבן הבית מאמרנו השבוע עוסק בשאלה מתי העיר קרויה ירושלים ומתי העיר קרויה ציון? מתי מזכירים בתפילה ציון ומתי ירושלים? מה משמעות של כל שם? היכן המקומות הללו היום? איזה הלכות יחודיות יש לירושלים העתיקה בימינו אנו? האם השכינה גלתה מירושלים? או שמא היא לא זזה מכותל המערבי? ואם כן כיצד מתפללים המחזיר שכינתו לציון? והרי היא כבר שם? כיצד בני ירושלים אמורים להתפלל 'והביאנו לציון עירך ברינה', והרי הם כבר נמצאים בציון? בשאלות אלו ועוד עוסק מאמרנו השבוע