עלון

עלון תורה והוראה - בנושא טעמי המצוות

נושאי העלון: טעמי המצוות, פרשת חוקת

תמוז, חוקת

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמרנו השבוע עוסק בטעמי המצוות, האם ראוי לחקור ולפרש את טעמי המצות, או שמא יש בכך איסור והדבר צריך להשאר כחוקה ללא טעם? והאם יש מצבים שבהם ראוי לחקור ומצבים שאסור לחקור? האם יש הבדל בין מצוות שונות? האם פרה אדומה הוא מצוה ללא טעם? או שהטעם אינו ידוע לנו? או שמא הוא בא לכפר על מעשה העגל? אלא שאם כן כיצד הוא ניתן כבר במרה לפני שישראל חטאו בעגל? ממה צריך להזהר כשעוסקים בטעמי המצוות? האם הדבר מחייב אותנו במקום שהטעם קיים אולם ההלכה מתירה זאת? והאם ניתן לשנות את ההלכה במקום שהטעם אינו קיים? מה הם טעמי המצוות ומה ההבדלים ביניהם?