עלון

עלון תורה והוראה - בנושא השגת גבול

נושאי העלון: השגת גבול, פרשת ויקהל פקודי

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בהלכות של "השגת גבול" – תחרות עסקית מותרת, ותחרות אסורה. מהו מהות האיסור של השגת גבול, ואיך ניתן ליישם אותו במציאות המודרנית של ימינו? מה הדין כאשר חנות אחרת תאלץ לפשוט את הרגל? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.