עלון

עלון תורה והוראה - בנושא ברכת כהנים

נושאי העלון: ברכת כהנים

סיון, נשא

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בשאלה אימתי מברכים ברכת כהנים, האם בכל יום? רק בתפילת מוסף? או שמא רק בתפילת מוסף של החג? מדוע יש הבדלים בכך בין האשכנזים בארץ ישראל לבין אלו בחו"ל? מהו מנהג הגליל? ומדוע יש הבדלים בין הגליל לשאר ארץ ישראל? האם מותר לברך ברכת כהנים כשכהן לא טבל טבילת עזרא? האם מותר לברך ברכת כהנים כשהכהן אינו רגוע, או שאינו בשמחה וטוב לבב? האם כהן שאינו עולה לדוכן עובר באיסור? ואם כן כיצד יתכן לתקן מנהג שכהנים לא יברכו בכל יום? מתי התחדש המנהג בארץ ישראל? מה אירע כאשר ניסו לשנות את המנהג בחו"ל? מה הדין כהן תושב ירושלים המצוי זמנית בחו"ל ביום טוב שני, מבחינתו הוא יום חול, אך הוא נוהג לברך בכל יום, האם הוא יכול לברך יחד עם כל בני חו"ל? בשאלות אלו ועוד עוסק מאמרנו השבוע.