עלון

עלון תורה והוראה - בנושא ברכה

נושאי העלון: ברכה, פרשת כי תבוא, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו

אלול, כי תבוא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע דן בברכות המצוות. לרובן של מצוות התורה אנו מקדימים ברכה: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו". אולם, מספר לא מעט של מצוות בולטות בכך שאנו נמנעים מלברך ברכה עובר לקיומן: כיבוד אב ואם, מתן צדקה, כתיבת ספר תורה, יישוב ארץ ישראל, וכהנה רבות. איזה כללים נאמרו בביאור עניין זה? מהו העיקרון הקובע אם יש לברך או לא? והאם ברכות המצוות הן מן התורה או מדרבנן? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.