עלון

עלון שפת אמת - בנושא משה רבנו

נושאי העלון: משה רבנו, פרשת ויקרא, דביקות, קורבנות בשבת, גוף ונפש

אדר ב, ויקרא

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אופן העבודה של אדם שיהיה כמלאך – בדביקות גמור, ביטול הפנימיות להשי"ת חשוב כקרבן, אחד המרבה והממעיט בהמעשה מפני שהעיקר היא הדביקות, הטעם שאין מקריבין קרבנות בשבת, הקב"ה דיבר למשה בדרגה שיוכלו להשיג לאחר הנפילה, שלימות האדם שהוא בתחתונים הוא רק כאשר הוא מחובר לשורשו שלמעלה, עבודת האדם הוא להשלים את הנפש ולהגבירה על הגוף