עלון

עלון שפת אמת - בנושא מצרים

נושאי העלון: מצרים, פרשת בשלח, התעוררות

בשלח, שבט

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התעוררות ה"למעלה מהקול" על ידי הקול, העיקר היא התעוררות מקור קול הצעקה, שירת הים, על ידי אמונת בני ישראל עקרו את כוחן של מצרים בשורשם, ולא נחם – הנהגה למעלה מדרך הטבע