עלון

עלון שפת אמת - בנושא התעוררות

נושאי העלון: התעוררות, שירת הים, פרשת בשלח, אמונת בני ישראל

בשלח, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התעוררות ה"למעלה מהקול" על ידי הקול, העיקר היא התעוררות מקור קול הצעקה, שירת הים, על ידי אמונת בני ישראל עקרו את כוחן של מצרים בשורשם, הנהגה למעלה מדרך הטבע