עלון

עלון שפת אמת - בנושא הארת פנים

נושאי העלון: הארת פנים, פרשת חיי שרה, שרה

חשון, חיי שרה

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדעת להיות דבוק בחיות הפנימית של הבריאה I שרה היתה צדקת בשלימות כל ימיה I שלימות הנשמה היא בעבודת השי"ת כל ימי האדם I הקב"ה משפיע לבניו מתנה תמידית מתוך הארת פנים I מידת ההשתוות