עלון

עלון שפת אמת - בנושא גאולה

נושאי העלון: גאולה, גלות, האבות הקדושים, פרשת שמות, התחדשות, השבטים

שמות, טבת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יסוד ההתחדשות, יסוד הגאולה שבבשורת הקב"ה "אהי-ה אשר אהי-ה", התועלת שבגלות, נצחיות האבות והשבטים