עלון

עלון שפת אמת - בנושא אחדות בני ישראל

נושאי העלון: אחדות בני ישראל, פרשת ויקהל

ויקהל, ניסן

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כח האחדות של בני ישראל שעל ידי השבת I התורה נותנת כח שיוכלו בני ישראל לקבל אלקות I הקשר האמיץ של בני ישראל לקב"ה שנתגלה בש"ק