עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשפ"ב