עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת תולדות

נושאי העלון: פרשת תולדות

כסלו, תולדות

תשפ"ב